MEDLEMSAVTAL

& VILLKOR

 

Sunlight Gym har regler och villkor som alla medlemmar ska eftersträva och följa...
De är alla ganska självklara, men för säkerhetens skull är det bra att du läser igenom detta innan du blir medlem hos oss.

För att läsa EUs nya direktiv kring hantering av personupgifter, tryck HÄR så kommer du till vår GDPR policy.

§ 1. MEDLEMSKAP 

Samtliga träningsabonnemang och klippkort hos Sunlight Gym är personliga.

Åldersgräns på hela gymmet är 18 år.
Barn får endast vistas i simhallen på
förbokade tider och i vuxet sällskap. 

§ 2. AVTALSTID & UPPSÄGNING 

Alla autogiroavtal har en obligatorisk uppsägningstid på 2 månader och går ej att kombinera med frysning av kort.

Avtalet är godkänt efter betalning och signering med mobilt bankID.
Träningskort betalade via någon av våra friskvårdsleverantör har ett sista giltighetsdatum. 

Våra klippkort  har 6 månaders giltighet  ifrån inköpsdatum. 

Uppsägning av månadsmedlemskap ska alltid mailas till gym@sunlight.se

 

Vid omtecknande efter uppsägning av avtal inom 12 månader från sista giltighetsdag tas en medlemsavgift ut om 395 kr.

Överlåtelse utav medlemskap får ske efter godkännande av Sunlight Gym.Observera att vi tar ut en serviceavgiftom 195 kr vid överlåtelse.

§ 3. FRYSNING 


 

Träningskort kan frysas under giltighetstiden i upp till 3 månader per år mot en avgift på 25% av ord. belopp. Undantag görs vid: läkarintyg, graviditet och förlossning.

 

Frysning är endast möjligt hela månader
och måste meddelas senast 2 veckor innan.

Klippkort och friskvårdsköp fryses ej.

Frysning av medlemskapet är ett alternativ för att inte säga upp sitt medlemskap och går inte att kombinera med uppsägning.

 

§ 4. PRIS- & AVTALSÄNDRINGAR 

Träningskort med månadsavgift är skyddade mot alla slags höjningar samt ändringar under sin giltighetstid.

§ 5. HÄLSOTILLSTÅND 

Medlemmar och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Sunlight Gyms aktiviteter.

§ 6. SKADOR 

Träning hos Sunlight Gym sker på eget ansvar. Sunlight Gym skall inte bli skyldig eller hållas ansvarig för några skador som jag åsamkas som resultat av att jag deltar i deras träningsprogram (oavsett om det är hemma, i deras träningslokal, utomhus eller hos någon av deras samarbetspartners) och jag friskriver Sunlight Gym, deras ägare, anställda, agenter, avtalspartners, leverantörer, affilierade, dotterbolag och medhjälpare från alla eventuella krav, skadestånd, och liknande som jag skulle kunna kräva som ett resultat av någon skada eller dödsfall som skulle kunna inträffa i anslutning med mitt deltagande i träningsprogrammet. Endast undantaget en skada eller ett dödsfall orsakat medvetet av en ovannämnd person/ personer.

§ 7. TRIVSELREGLER 
OCH TRÄNINGS-
FÖRESKRIFTER  

Medlemmen förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlemmen att följa trivselreglerna och anvisningar gällande användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.

§ 8. DOPINGPOLICY 

Sunlight Gym:s självklara policy är ett direkt avståndstagande från allt bruk av dopingklassade preparat. Sunlight gym ska erbjuda och uppmuntra till en drog- och dopingfri miljö i enlighet med riktlinjen att allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt.

Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till två års fängelse. Skulle någon bli ertappad att använda förbjudna preparat hos Sunlight Gym skulle det, förutom straff enligt svensk lag, innebära att personen blir avstängd från träning hos oss i två år. Detta enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44)

§ 9 PRAKTISKA ÄNDRINGAR PÅ SUNLIGHT GYM

Sunlight gym förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Sunlight Gym förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/
omklädningsrum och dylikt vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Vi förbehåller oss också rätten att dra ner drastiskt vad gällande öppettider vid speciella omständigheter. Vid sådana speciella omständigheter skall medlemmen meddelas i god tid.

§ 10. GYMREGLER

Visa respekt för dina medtränande genom att hålla ordning bland utrustningen, inte plocka fram mer än du behöver och ställ tillbaka samtlig utrustning när du är klar.

 

Torka av stänger och räcken samt övrig utrustning och golv om du använt magnesium.

 

Dumpning och drop av vikter är endast en nödåtgärd och skall inte missbrukas i onödan. Sunlight Gym förbehåller sig rätten att varna och i sista hand stänga av den medlem som medvetet hanterar utrustningen på ett ovarsamt sätt.

 

Klasser har alltid företräde på ytor och utrustning. Kolla schemat innan du kommer, och meddela ansvarig instruktör om du önskar träna samtidigt.

 

Om en annan medlem tränar eller gör en övning, repektera då detta och vänta tills denne är klar med sitt set/sin övning innan du går fram för att prata, använda samma utrustning eller annat som kan störa.

 

På Sunlight Gym är vi alla alltid nybörjare på någonting och vi behåller därför alltid vår ödmjuka attityd. 

 

Sist men inte minst, vår viktigaste regel;

HA KUL!

Sunlight Gym är en del av Sunlight House
© SUNLIGHT HOTEL CONFERENCE & SPA AB, NYKÖPING